Svenska Psykiatrikongressen 2018 - Filmer

Torsdag

Filmerna är i första hand avsedda för deltagarna vid kongressen och får endast användas privat för utbildning.

Svenska Psykiatriska Föreningen har copyright på samtliga filmer. Alla föreläsare har gett sitt tillstånd till filminspelningen.

Improving outcomes in psychosis
Early intervention in psychosis from research to pracice

Merete Nordentoft

Impact of Negative Symptoms and Personalized Low Dose versus Maintenance Antipsychotic Treatment
Lex Wunderink

Real-world effectiveness of antipsychotic treatments
Jari Tiihonen

Gemensam diskussion med föreläsarna + discussant
Pontus Strålin

The Psychiatric Interview:
Psychopathology

Julie Nordgaard

Vad är bra vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd? Nationella riktlinjer
Louise Kimby, Sofia von Malortie

Färska farmakaepidemiologiska studier utmanar evidens i kliniska prövningar
Mikael Landén

Fysisk träning vid affektiv sjukdom – ny tilläggsbehandling i psykiatrisk vård
Lina Martinsson


KBT för bipolär sjukdom – funkar det?
Sara Panowski


Nätbaserad patient- och anhörigutbildning ”BipoLÄR”
Timea Sparding

Arbete med patientsäkerhet inom psykiatrin i Danmark
Simon Tulloch

Moberg och Nyberg om livet och döden
Åsa Moberg, Ullakarin Nyberg

En injektion mot pedofili?
Niklas Långström, Christoffer Rahm

Myten om antidepressivas ineffektivitet
Elias Eriksson

Immunopsykiatri – populär forskningstrend eller genombrott?
Simon Cervenka, Lars Farde, Anniella Isgren, Mikael Landén, Daniel Lindqvist, Carl Sellgren

DEBATT
Relation eller metod – vad är verksamt i psykoterapi?

Lise Bergman Nordgren, Björn Philips

Suicidala män – vår kollektiva blinda fläck? Om att bättre förebygga suicidalitet bland män
Klas Hyllander

Transpatienter inom psykiatrin
Cecilia Dhejne

Kommer du att tycka om mig nu?
En berättelse om identitet

Lina Axelsson Kihlblom

Självskada och risk för våldsbrott
Hanna Sahlin

Läkemedelsbehandling av tvångsmässig sexualitet
Per-Axel Karlsson

Hur smakar kallt? Kliniska exempel på sinnesintryck vid autism
Alessandra Hedlund, Maria Karlmark

Effekter av elektrokonvulsiv terapi och transkraniell magnetstimulering. Data från kvalitetsregister ECT
Ole Brus, Axel Nordenskjöld, Sara Rundgren, Anton Svensson

Att utveckla neurovetenskapligt baserad behandling för alkoholberoende
Markus Heilig

Hur kan nyanlända flyktingar och psykiatrin mötas?
Sofie Bäärnhielm, Mohammad Fadel el Sharafe, Frida Johansson Metso


Efter tortyr och trauma – vad är psykiatrins ansvar
Frida Johansson Metso

Nina Simone – Musikaliskt geni och sårbar folkrättskämpe med bipolär sjukdom
Thomas Eklundh, Maria Larsson

Chefläkaren informerar!
Tuula Wallsten


Vårdskador inom psykiatrin
Charlotta Brunner
Allvarlig vårdskada
Karin Strandberg Nöjd

Försäkringsmedicin – vad nytt?
Tuula Wallsten


FMR informerar
Eva Stadler


Sjukskrivning och psykisk ohälsa
Monica Augustsson


Rehabkoordinatorns uppdrag
Ann-Britt Ekwall

Bilden som uttryck. Två kliniska konstprojekt i Västervik
Svante Bäck, Amar Dawod