Svenska Psykiatrikongressen 2017 - Filmer

Fredag

Filmerna är i första hand avsedda för deltagarna vid kongressen och får endast användas privat för utbildning.

Svenska Psykiatriska Föreningen har copyright på samtliga filmer. Alla föreläsare har gett sitt tillstånd till filminspelningen.

TEMA första linjen för psykisk ohälsa
Mottagning i primärvården för unga vuxna med psykisk ohälsa – ett prisbelönt koncept

Agneta Borgare, Margareta Malm
Första linjen på vårdcentral – så gör vi i VGR
Agneta Hamilton

Vårdsamordnare för psykisk ohälsa på Vårdcentral
Irene Svenningsson
Självskadebeteende hos individer med borderline personlighetssyndrom, Självskadeprojektet
Sophie Steijer, Åse Zethelius

Att samtala om laddade ämnen – motiverande samtal med ungdomar
Charlotte Skoglund

Suicidprevention – den enkla konsten om svåra samtal
Lars Björklnd, Ullakarin Nyberg

Strukturerat samarbete mellan psykiatri, akutsjukvård och primärvård
Erik Lexne
Kluriga fall ur den konsultationspsykiatriska vardagen

Michael John, Lars Wahlström

Psykiatri utan narkotikum?
Erfarenheter från Norduppland

Per Béäff

Bollen är kastad – hur tar vi lyra? Överföring från barn- till vuxenvård
Anna Gutniak

Hur fungerar en tonårings hjärna på nätet?
Irene Perini

Helhetssyn och samverkan:
Dagens stressforskning. Vad vet vi?

Ingibjörg Jonsdottir


Stressrelaterad psykisk ohälsa. Utredning och behandling
Kristina Gliese

Stressrelaterad psykisk ohälsa.

Etiologiskt och psykiatrisk perspektiv.
Björn-Erik Thalén

Slutföreläsning.
Psykiatrins möjligheter och utmaningar.

Mariana Pinto da Costa, Signe Dagh, Tove Mogren