Svenska Psykiatrikongressen 2017 - Filmer

Onsdag

Välkomna till SPK 2017
Hans-Peter Mofors. Vart är vi på väg?
”På spåret” med Mikael Sandlund och Marie Åsberg i första klass

Samlarsyndrom – varför slänger de inte bara skräpet?
Volen Ivanov

Möta ätstörningar i samband med graviditet
David Clinton
Samarbete mellan forskare, behandlare och brukare förnyar psykiatrin
David Clinton, Hanna Kihlander
Mäta psyko-sexuell hälsa med CAPSex
David Clinton
Volen Ivanov

Känslostormar – Emotionell instabiliet och hjärnan
Predrag Petrovic

Telepsykiatri – så funkar det
Christer Allgulander

SPF:s riktlinjer för personlighetssyndrom
Lisa Ekselius, Tom Palmstierna, Mia Ranklint, Göran Rydén

Schematerapi – en evidensbaserad behandling för personlighetssyndrom
Carl Gyllenhammar, Poul Perris

Hjärnavbildning – har forskningens betydelse för den kliniska vardagen?
Introduktion – Lars Farde

Nya PET-studier av serotoninsystemet – världens äldsta transmittor
Johan Lundberg

Morfologiska hjärnförändringar vid psykos – kan MR användas för diagnostik?
Ingrid Agartz

Psykiatrisk forskning i Sverige – en översikt. Professorer från varje universitetsort berättar om verksamheten
Susanne Bejerot, Lisa Ekselius, Clara Hellner Gumpert, Jussi Jokinen, Mikael Landén, Anders Tingström

Väggen – en utbränd psykiaters noteringar
Pia Dellson

Allvarligt talat

med Hanna Edberg, Susanna Radovic,

Wolfgang Rutz

Griesinger vs Kraepelin 2-1
Ny lärobok i tredje vågens neurovetenskapliga psykiatri

Christoffer Rahm

Idrott/fysisk aktiviet och ätstörningar – hur minimerar vi riskfaktorer och främjar skyddsfaktorer?
Emma Forsén, Elina Johansson

Principer för psykofarmakologiska interaktioner
Michael Andresen

Klassiska MAO-hämmare mycket effektiva antidepressiva

Per-Axel Karlsson