Svenska Psykiatrikongressen 2017 - Filmer

Onsdag

Filmerna är i första hand avsedda för deltagarna vid kongressen och får endast användas privat för utbildning.

Svenska Psykiatriska Föreningen har copyright på samtliga filmer. Alla föreläsare har gett sitt tillstånd till filminspelningen.

Välkomna till SPK 2017
Hans-Peter Mofors. Vart är vi på väg?
”På spåret” med Mikael Sandlund och Marie Åsberg i första klass

Samlarsyndrom – varför slänger de inte bara skräpet?
Volen Ivanov

Möta ätstörningar i samband med graviditet
David Clinton
Samarbete mellan forskare, behandlare och brukare förnyar psykiatrin
David Clinton, Hanna Kihlander
Mäta psyko-sexuell hälsa med CAPSex
David Clinton
Volen Ivanov

Känslostormar – Emotionell instabiliet och hjärnan
Predrag Petrovic

Telepsykiatri – så funkar det
Christer Allgulander

SPF:s riktlinjer för personlighetssyndrom
Lisa Ekselius, Tom Palmstierna, Mia Ranklint, Göran Rydén

Schematerapi – en evidensbaserad behandling för personlighetssyndrom
Carl Gyllenhammar, Poul Perris

Hjärnavbildning – har forskningens betydelse för den kliniska vardagen?
Introduktion – Lars Farde

Nya PET-studier av serotoninsystemet – världens äldsta transmittor
Johan Lundberg

Morfologiska hjärnförändringar vid psykos – kan MR användas för diagnostik?
Ingrid Agartz

Psykiatrisk forskning i Sverige – en översikt. Professorer från varje universitetsort berättar om verksamheten
Susanne Bejerot, Lisa Ekselius, Clara Hellner Gumpert, Jussi Jokinen, Mikael Landén, Anders Tingström

Väggen – en utbränd psykiaters noteringar
Pia Dellson

Allvarligt talat

med Hanna Edberg, Susanna Radovic,

Wolfgang Rutz

Griesinger vs Kraepelin 2-1
Ny lärobok i tredje vågens neurovetenskapliga psykiatri

Christoffer Rahm

Idrott/fysisk aktiviet och ätstörningar – hur minimerar vi riskfaktorer och främjar skyddsfaktorer?
Emma Forsén, Elina Johansson

Principer för psykofarmakologiska interaktioner
Michael Andresen

Klassiska MAO-hämmare mycket effektiva antidepressiva

Per-Axel Karlsson