Svenska Psykiatrikongressen 2017 - Filmer

Torsdag

Filmerna är i första hand avsedda för deltagarna vid kongressen och får endast användas privat för utbildning.

Svenska Psykiatriska Föreningen har copyright på samtliga filmer. Alla föreläsare har gett sitt tillstånd till filminspelningen.

Intervju med Sture Bergwall

Helena Norman
Min berättelse, Sture Bergwall

Manlighet och självmord utifrån Niklas Ekdals bok ”Hur jag dog”
Ullakarin Nyberg samtal med journalisten och författaren Niklas Ekdal

Hur förhåller vi oss till våra intervjupersoner?
Om Macchiarini-affären

Svante Nyberg samtalar med Bosse Lindquist

I hjärnan på en psykopat
Katarina Howner

”Framgångsrika” psykopatiska drag – evolutionära aspekter, konsekvenser och forskningsutmaningar
Karolina Sörman

Diagnostik av bipolära syndrom
Mats Adler

Litium och telomerer – kan litium förlänga livet?,

Lina Martinsson
Biverkningar driver både patient och läkare till utsättning av litium
Louise Öhlund, Ursula Werneke

LITIUM – effekter, praktiskt, handhavande och njurpåverkan
Harald Aiff, Carl-Gustaf Elinder, Mikael Landén

Vem bestämmer bäst?
Delat beslutsfattande i psykiatrin

Maria Bendtsen Kronkvist, Tove Janarv

Sorgepanel
Ulrika Jannert Kallenberg, Suzanne Osten

Det behöver flickan och mamman för att slippa demonerna
Pebbles Karlsson Ambrose
Suzanne Osten

Perspektiv på ledarskap – arbetsmiljö, värdegrund och värdeskapande. Och vad driver ledarna?
Tobias Nordin, Lise-Lotte Risö Bergerlind
Hur ska vi kunna hjälpa andra om vi inte mår bra själva- om arbetsmiljön inom psykiatrin
Ingibjörg Jonsdottir

Fokus diagnostik – önskad utveckling 2017 kring hur vi ska diagnostisera så att det bäst gynnar patienten
Lisa Ekselius, Herman Holm, Maria Larsson, Göran Rydén

Wernickes encefalopati – en systematisk genomgång av nationella och internationella behandlingsriktlinjer
Ursula Werneke
Undvikande coping och sårbarhetsfaktorer för självmordsrisk. Kan BDNF vara av betydelse
Livia Ambrus, Åsa Westrin

Nytt om suicid
Karin Beckman, Axel Haglund, Åsa Lindh

Evidensbaserat samarbete mellan psykiatri och primärvård
Karin Haster, Martin Rödholm

Utmanande beteenden vi inellektuell funktionsnedsättning
Lena Nylander

25.000 patienter kan inte ha fel – sanningen om ätstörningar
Andreas Birgegård, Johanna Levallius

Should I stay or should I go? The Brain Drain Study om migration bland europeiska ST-läkare I psykiatri
Tove Mogren, Mariana Pinto Da Costa

När beteendet blir en drog: beroende av spel, mat och träning i teori och klinik. Träningsberoende och ortorexi – vad vet vi och hur känner vi igen det?
Göran Kenttä

Food addiction – clinical picture and biological support
Fernando Fernandez-Aranda

Spelberoende i kliniken – behandlingsevidens och klinik i olika patientgrupper
Anders Håkansson