Organisation

Programkommitté SPK 2018

 

Huvudansvarig: Ullakarin Nyberg

ullakarin.nyberg@sll.se

 

Daniel Lindqvist
daniel.lindqvist@med.lu.se

 

Kongressarrangörer:

 

USA@Sweden, Borås

Stina Djurberg, Carol Schultheis

Ullakarin Nyberg

Ullakarin Nyberg Suicidprevention Norra Stockholms psykiatri S:t Göran, plan 7, Vårdvägen 1, 112 81 Stockholm

Svensk psykiatri

Ullakarin Nyberg