UTSTÄLLARE:

här kan du beställa montermaterial och transporter

https://www.lyyti.fi/reg/Svenska_Psykiatrikongressen_2018