Följ oss på

 

Välkommen till Svenska Psykiatrikongressen 2017

 

- en mötesplats för fortbildning, erfarenhetutbyte och kollegial samvaro

Liksom tidigare år har vi ett mycket brett program som rymmer både vetenskap, kliniskt användbar kunskap och kulturinslag med anknytning till psykiatri.

 

Programmet är resultatet av ett engagerat arbete av programkommittéen under ledning av Ullakarin Nyberg och inte minst av att så många har velat bidra till innehållet!
Vi i SPF´s styrelse är djupt tacksamma över det stora engagemang som finns för vår kongress.

 

Programmet uppdateras ständigt - så håll dig uppdaterad genom att komma tillbaka till den här sidan och sprid gärna programmet.

 

Den som blir medlem i SPF under pågående kongress får halverad medlemsavgift under 2017.

 

Varmt välkomna!

Munchenbryggeriet - Stockholm 2016

Svenska Psykiatriska Föreningen

Välkommen till

Svenska Psykiatrikongressen 2017

- en mötesplats för fortbildning,

erfarenhetutbyte och kollegial samvaro

VAR ÄR KONGRESSEN?

 

SVENSKA MÄSSAN

Adress: Mässans Gata Korsvägen,
412 94 Göteborg

Telefon: 031-708 80 00

VAR BOR DU?

 

GOTHIA TOWERS

Vi har ett specialavtal med Gothia Towers

som ligger i samma hus som Svenska Mässan

VAR ÄR KONGRESSEN?

 

SVENSKA MÄSSAN

Adress: Mässans Gata Korsvägen,
412 94 Göteborg

Telefon: 031-708 80 00

VAR BOR DU?

 

GOTHIA TOWERS

Vi har ett specialavtal med Gothia Towers

som ligger i samma hus som Svenska Mässan